ОЛОЛТ АМЖИЛТУУД

Эмчилгээ үйлчилгээний ололт амжилтууд:
  • 2004 он Хувийн хэвшлийн эмнэлэгт умайн хавдрыг үтрээгээр хийх анхны мэс заслыг хийсэн.
  • 2005 он Умайн унжилтын үед настай эмэгтэйд үтрээ хаах, умайн унжилт засах мэс заслыг анх удаа хувийн хэвшлийн эмнэлэгт хийсэн.
  • 2006 он Дурангийн мэс заслыг эмчилгээнд хэрэглэсэн.
  • 2006 он Эмэгтэйчүүдийн шээс задгайрах өвчний төгс мэс засал болох анхны ТОТ мэс заслыг Монгол улсад анх удаа хийсэн. 2011 он Криотерапи /Умайн хүзүүний эмгэгийг хөлдөөх аргаар эмчлэх/ аргыг нэвтрүүлсэн.
  • 2012 он Эмэгтэйчүүдийн шээс задгайралтын үед хэрэглэх орчин үеийн синтетик материал /Tension-Free Vaginal Tape/ ашиглан шээсний сүвийг сойх ТVT мэс заслыг Монголд анх удаа хийсэн.
  • 2012 он Эмэгтэйчүүдийн шээс задгайралтын эмгэгийг UDS аппаратаар шинжлэх шинжилгээг эмнэлгийн практикт нэвтрүүлсэн. Монголын эх барих эмэгтэйчүүдийн нийгэмлэгээс “Шээс задгайралтын ТОТ -Transobturator Tape” мэс заслыг эмнэлгийн практикт амжилттай нэвтрүүлсэнд талархаж хүндэт өргөмжлөл олгов.
  • 2013 он LATH /Laparoscopic Assisted Vaginal Hysterectomy/ мэс заслын эмчилгээг хувийн эмнэлгийн түвшинд анх удаа хийж эхэлсэн.
Search