ДАВУУ ТАЛ

 • 3 удаа магадлан итгэмжлэгдсэн.
 • Эмнэлгийн өөрийн байртай
 • Эмэгтэйчүүдийн хавсарсан нарийн мэргэжлийн эмч нарын багтай
 • Эмэгтэйчүүдийн эрүүл мэндийн үйлчилгээг нэг цэгээс үзүүлдэг.
 • Орчин үеийн тоног төхөөрөмж бүхий мэргэжлийн боловсон хүчнээр хангагдсан лаборатортой
 • Эмчилгээ, үйлчилгээний явцад үйлчлүүлэгч эмнэлгийн тусламж үйлчилгээнд хяналт тавих бололцоог хангасан.
 • Мэс заслын шинэ техник технологийг эрэлхийлж, нутагшуулахыг эрмэлздэг.
 • Олон улсын болон өөрийн орны хувийн хэвшлийн эмнэлэг, эрүүл мэндийн байгууллагуудтай хамтран ажилладаг.
 • Эрүүл мэндийн даатгалтай үйлчлүүлэгчид хөнгөлөлт үзүүлдэг.
 • Эмнэлгийн өөрийн цахим хуудастай /www.ase.mn/
 • Үйлчлүүлэгчийн мэдээллийг цахим хэлбэрээр хадгалах цахим картын систем нэвтрүүллээ.
Search