АМБУЛАТОРИ

ЭМЭГТЭЙЧҮҮДЭД ЭРҮҮЛ МЭНДИЙН ЦОГЦ ҮЙЛЧИЛГЭЭГ НЭГ ЦЭГЭЭС ХҮРГЭХ
 • Үзлэг, эрүүл мэндийн зөвлөгөө, эмчилгээ
Эмэгтэйчүүдийн хавсарсан нарийн мэргэжлийн эмч нар үзлэг хийж, дэлгэрэнгүй зөвлөгөө өгнө. Үү, ургацаг авах, үтрээний уйланхай авах зэрэг эмчилгээг амбулаториор хийж үйлчилж байна.
 • Эхо оношилгоо
Сүүлийн үеийн дэвшилтэт Samsung H60, Samsung Sono ACE X8 зэрэг 3D, 4D эхо аппаратаар умай, өндгөвчний хэлбэр хэмжээ, умайн хавдар, жирэмслэлт, өндгөвчний уйланхай, үрэвсэл зэргийг харж оношилно. Үүнд:
 • Үтрээгээр харах
 • Хэвлийгээр харах /давсаг шээстэй үед/
 • Шулуун гэдсээр харах /охидуудад хийгдэнэ/
 • Дурангийн аргаар шинжилгээ хийж, оношлох
Умайн хүзүүг тусгай дурангаар дурандан зураг авч шархлаа, хавдрын урьтал өөрчлөлт байгаа эсэхийг тодруулна. Мэс ажиллаврын аргаар хийгддэг орчин үеийн шинжилгээний арга – хэвлийн эрхтэнг болон умай, өндгөвч, үрийн хоолойг харах, шалгах мөн наалдац салгах, умайн гаднах жирэмсэн болон умайн хавдар /жижиг/ өндгөвчний уйланхайн үед хийгдэнэ. Энэхүү аргын давуу тал нь:
 • Зүслэг хийх хэмжээ бага,
 • Шархны эдгэрэлт хурдан,
 • Хөдөлмөрийн чадвар алдалт бага байдаг.
 • Шинжилгээ
1. Үтрээний наац буюу мазокийн шинжилгээгээр:
 • үтрээний үрэвсэл,
 • мөөгөнцөр,
 • БЗХӨвчнүүдийг оношилно.
2. Эсийн болон эдийн шинжилгээнүүд хийнэ.
 • Цахим карт
“АСЭ” эмнэлэг нь 2011 оноос амбулаториор үйлчлүүлэгч нартаа цахим картаар үйлчилж эхэлсэн. Энэхүү цахим карт нь үйлчлүүлэгчийн үзлэгийн мэдээллийг өөртөө хадгалан, дараа дараагийн үзлэгт суурь мэдээлэл болдог.
 • Эмийн худалдаа
Search