МЭС ЗАСАЛ

Дор дурдсан мэс заслын эмчилгээнүүдийг хийж байна. Үүнд:

- хэвлийн хөндийг нээж хийх мэс засал
- дурангаар хийх мэс засал
- үтрээгээр хийх мэс засал

Эмэгтэйчүүдийн косметик мэс засал буюу үтрээгээр хийгдэх хагалгаанууд

 • Үтрээний мэс засал /үтрээ багасгах, нарийсгах/
 • Хярзангийн урагдал оёх
 • Бэлгийн уруул засах
 • Хэлүүг засах
 • Давсаг сойх
 • Давсгийг синтетик материалаар сойх /TOT, TVT/
 • Жи цэг сэргээх
 • Үтрээгээр умайн хавдар авах
 • Үтрээний уйланхайг авах
 • Үүдэвч булчирхайн уйланхайг авах /бартолиновая киста/
 • Үүдэвч булчирхайн идээг нээж, гадагшлуулах /бартолинит/
 • Охин хальс сэргээх
 • Үтрээ, хярзангийн урагдал оёх / гэмтлийн шалтгаантай/
 • Үтрээ багасгах суулгац тавих
 • Үтрээний гаж хөгжлийг сэргээн засах мэс засал
 • Үтрээ, шулуун гэдэсний цоорол эмчлэх
 • Умайн хүзүүний урагдлыг оёх
 • Умайн хүзүүг өөлөх /LEEP/
 • Үү, ургацгийг авах зэрэг эмчилгээг хийж байна.
Search